Rss

Archives for : Evropské projekty / Europäische Projekte

6/14_TC_24.5.14_Nový Bor_škola

spol fotka nb6_24.5.14_TC_Nový Bor_školaOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tuto sobutu jsme se zúčastnili taktického cvičení. jednalo se o simulovaný požár v budově školy s evakuací cca 30 dětí. Většina záchranných prací probíhala v dýchací tecnice. Před cvičením proběhl malý brifink a po ukončení jsme odjeli na oběd do sklářské krčmy Ajeto.

CA S 15 pepa,boba,barny,vendy,milan, božan

 

hagi

Loga – 0965.00/090913/cz.4/1/02

euroregionlogo

eulogo

cíllogo

Žádost o platbu – Auszahlungsantrag – 0965.00/090913/cz.4/1/02

Abschlussbericht_EN_01_24042014

žádost_o_platbu_20042014

Programy setkání s německými partnery v rámci projektu 0965.00/090913/cz.4/1/02

Program_29. 03. 2014

Program_30. 11. 2013

Programm_29. 03. 2014

Programm_30. 11. 2013

Projektová žádost 0965.00/090913/cz.4/1/02

Zadost_27112013

Projekt partnerství FF Herrnhut Berthelsdorf+ JSDH LBC Krásná Studánka 0965.00/090913/cz.4/1/02 dokumenty

Abschlussbericht_EN_01_24042014Program_29032014 czProgram_30112013 czProgramm_29032014 deProgramm_30112013 de

Zadost_27112013 V dnešních dnech probíhá na Euroregionu Nisa schvalování vyúčtování našeho malého projektu ( 0965.00/090913/cz.4/1/02) a proto podáváme v příhohách dokumenty k nahlédnutí.
žádost_o_platbu_20042014

Pohled_hasiči 1

Článek o vyhodnocení projektu v Libereckém zpravodaji

31.03.2014
Autor: Jan Vrabec
Hasiči z Krásné Studánky a Berthelsdorfu se ohlédli za prvním společným projektem
Početnou návštěvu ze sousedního Německa přivítali v sobotu 29. března v Liberci dobrovolní hasiči z Krásné Studánky. /FOTOGALERIE/

Na závěrečné vyhodnocení projektu vzájemných setkávání a školení přijela pod Ještěd čtyřicítka dobrovolných hasičů a členů dechové kapely z partnerského sboru v Berthelsdorfu, části města Herrnhut (česky Ochranov) s 6 500 obyvateli. Slavnostního setkání se zúčastnila i primátorka Liberce Martina Rosenbergová a starosta Herrnhutu Willem Riecke.

Mezinárodní partnerství hasičů z Krásné Studánky a Berthelsdorfu trvá teprve několik měsíců, ale velmi rychle přineslo první plody vzájemné spolupráce. „Navštěvujeme se několikrát do roka, takže se začíná naplňovat i slovo kamarádi. Poprvé jsme se do Berthelsdorfu přijeli představit s naší Tatrou, posléze jsme se dorazili i na Somerfest a v listopadu jsme spustili malý projekt setkávání a školení,“ líčí velitel JSDH Krásná Studánka Josef Hazi.

A právě při příležitosti vyhodnocení tohoto projektu dorazili v sobotu 29. března hasiči z Berthelsdorfu do Liberce, kde členy českého i německého sboru čekal bohatý odpolední program, nabitý nejen zábavou, ale také exkurzemi a školeními. „První společnou zastávkou byla hasičská stanice v Šumavské ulici, kde si dobrovolní hasiči prohlédli prostory profesionálů, speciální techniku, operační středisko KOPIS, novou víceúčelovou budovu pořízenou díky dotacím z Evropské unie a také zhlédli prezentaci hasičského záchranného sboru,“ informoval vedoucí oddělení krizového řízení Lubomír Popp.

Před samotným vyhodnocením společného projektu a společenským setkáním v areálu hasičské zbrojnice v Krásné Studánce se pak obě skupiny dobrovolníků sešly ještě v sídle krizového řízení a Městské policie Liberec na tř. 1. máje, kde si prohlédli operační středisko městské policie a absolvovali školení a besedu na téma zdolávání požárů v nepřístupném terénu.

Dnes již ukončený společný projekt byl začátkem dlouhodobější mezinárodní spolupráce, zaměřené na dotační program pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je totiž nejen získat nové přátele a zkušenosti z výcviku a zásahů, ale rovněž prostředky na obnovu požární techniky a rekonstrukci hasičských zbrojnic v Krásné Studánce a Rennesdorfu (sídlo druhého družstva německého sboru). „Přímo v Berthelsdorfu mají hasiči zbrojnici po rekonstrukci za cca 760 tisíc euro, takže tamní zázemí nemá konkurenci,“ konstatoval Josef Hazi.

Spolupráce dobrovolných hasičských sborů z Krásné Studánky s hasiči s Berthelsdorfu bude podle primátorky Liberce Martiny Rosenbergové pro obě strany skutečně výhodná. „Partner na německé straně, s nímž už hasiči z Krásné Studánky mají za sebou společný projekt, totiž poskytne možnost podávat žádosti o dotace z Evropské unie hned na začátku zúčtovacího období programu, kdy je v něm ještě dostatek finančních prostředků,“ připomněla primátorka s tím, že si velmi váží přínosu dobrovolných hasičů. „Jejich práce je pro město nenahraditelná, protože profesionálové by sami na všechno nestačili a dobrovolníci jsou navíc ve svých částech města nositeli kulturního života. Pokud to bude v našich silách, vždy dobrovolným hasičům rádi vyjdeme vstříc,“ dodala.

Společný projekt dobrovolných hasičů z Krásné Studánky a Herrnhutu podpořila dotace 1.918,45 eur z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3 a právě statutární město Liberec, které doplatilo potřebných 7 800 Kč.

Text a foto: Jan Vrabec

cíllogoeuroregionlogo eulogo

školení na hzs exkurze MP společné foto exkurze hag+ff foto 3auta 20140412_184532 p1010457 p1010451 p1010441 p1010439 p1010437

Napsali o nás

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky začnou spolupracovat s kolegy z Berthelsdorfu
Přeshraniční spolupráci, která bude pro obě strany výhodná, navázala letos JSDH Krásná Studánka s německou JSDH Berthelsdorf.

Umožní to dotace 1.918,45 eur z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3, jejíž přijetí schválili liberečtí radní.

Berthelsdorf je částí saské obce Herrnhut, která má cca 6 500 obyvatel a zřizuje hned 5 jednotek dobrovolných hasičů. První fáze česko-saského projektu bude spočívat ve společných školeních ve zdolávání požárů za ztížených podmínek. Celkové náklady jsou 52 000 Kč, z nichž 85% bude hrazeno z prostředků Evropské unie. Vlastní podíl města, který bude financován z rozpočtu oddělení krizového řízení, tedy činí necelých 7 800 Kč.

Tento společný projekt je prvním krokem k dlouhodobější spolupráci, zaměřené na dotační program pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je získat z tohoto programu prostředky na obnovu požární techniky a rekonstrukci hasičských zbrojnic.

Partner na německé straně, se kterým už JSDH Krásná Studánka bude mít za sebou společný projekt, navíc poskytne možnost podávat žádosti o dotace hned na začátku zúčtovacího období programu, kdy je v něm ještě dostatek finančních prostředků.

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/dobrovolni-hasici-z-krasne-studanky-zacnou-spolupracovat-kolegy-z-berthelsdorfu.html

 

hag+ff

Projekt partnerství FF Herrnhut-Berthelsdorf + JSDH LBC Krásná Studánka

cíllogoškolení na hzsJe to přesně rok, kdy mi přišla odpověď na e mail ( sice jediná z třiceti) a stálo to za to. Našli jsme se. Máme nové kamarády kousek za hranicemi. Jsou stejní jako my, mají podobné starosti a jazyková bariéra bude čím dál nižšší. Začali jsme se navštevovat, probíhá vzájemná výměna zkušeností a spusti jsme společný malý projekt. Od podzima proběhlo několik společných školení a závěr projektu jsme vyhodnotili 29.3. .

hagispolečné foto exkurzehag+fffoto 3auta20140412_184532exkurze MPexkurze MP

30.11.2013, Den, kdy nás přijeli navštívit naši noví něměčtí kamarádi.

Včera 30.listopadu 2013 v odpoledních hodinách k nám po předchozích domluvách a schůzkách zavítali na přátelské posezení a prohlídku města naši kamarádi a kolegové hasiči z německého města Berthelsdorf.
Na jejich očekávaný příjezd jsme se připravovali již dlouho dopředu a plánovali jsme, jak jim co nejlépe předvést poctivou českou pohostinnost a čím jim jejich pobyt u nás zpestřit a zpříjemnit.
S laskavým svolením a doprovodem představitelů a zástupců města liberce, jsme naše kamarády provedli budovou radnice kde měli možnost nahlédnout například do obřadní síně, poslechnout si velmi zajímavý výklad o historii této budovy a nebo také vystoupat do ochozu radniční věže a pokochat se nádherným výhledem na město z „ptačí perspektivy“.
Po prohlídce radnice jsme pokračovali do krytu civilní ochrany v rozlehlém městském podzemí a dle ohlasů jsme se utvrdily že návštěva tohoto místa byla další skvělou volbou.
Bylo vidět že naše kamarády i toto prostředí velmi zaujalo a potěšil odborný výklad a představení vystavených exponátů.
V tuto dobu už ale na naší zbrojnici připravoval náš druhý „cateringový“ tým pohoštění ve formě vynikajících domácích chlebíčků, různých zákusků a především výborné grilované kýty a samozřejmě českého piva…
Po příjezdu na naší hasičskou stanici, jsme samozřejmě nejprve usadily hosty, zahrnuli je jídlem a pitím a pustily jsme se do další fáze dne a to představení projektu o naší společné budoucí spolupráci mezi obcí Herrnhut – Berthelsdorf a naším sborem.
Po přátelském podání rukou na znamení uzavření dohody a vzájemném předání symbolických darů od zástupců obou zůčastněných stran už následovala volná zábava.
Rád bych znovu poděkoval všem hostům ať už ze strany města, hasičského záchranného sboru ČR nebo zástupcům hasičských jednotek z našeho okolí, že si našli čas a přijeli nás navštívit a podpořit naši aktivitu.
Dále bych chtěl poděkovat našim klukům za perfektně odvedenou práci !!!

Díky…!!!