Rss

Mládež

Mladí hasiči SDH Krásná Studánka

Hlavní náplň kroužku mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany. Seznamování základů požární ochrany probíhá formou her a soutěží. Například je seznamujeme s druhy hasebních látek, formami a vhodností jejich použití, dále se učí povely a signály v požární ochraně, pracovní a lezecké uzly, zdravovědu, topografii apod. Tyto dovednosti jsou užitečné nejenom v rámci požární ochrany, ale dají se využít i v dalším životě. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a k navazování zdravých mezilidských vztahů. Nácviky s následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost. Ovšem nevíce je baví jízda požárním autem a obsluha požární stříkačky.

received_m_mid_1384019475314_c7c9535556996a9826_1
,, KDYŽ JE DOBRÁ PARTA, JDE VŠECHNO LÉPE´´

Celoroční činnost mladých hasičů v roce 2013

V loňském roce jsme zahájili sezónu v březnu s počtem 18 dětí.

Začaly jsme přípravou na požární ochranu očima dětí a psaní kroniky, které se započítávají do celkových výsledků celoroční činnosti mladých hasičů.

Každoročně se účastníme okolních soutěží například : Jeřmanický víceboj, Karlinský H- faktor, Pohár svatého Floriána.

Pořádáme: Čarodějnice s lampionovým průvodem, Dětský den s mnoha soutěžemi pro děti, letní soustředění v okolí Českého ráje, výlety do přírody a za kulturou.

Na podzim se připravujeme na závody požárnické všestrannosti.

Nechybí také nocování v hasičárně například Halloweenská noc, Čert a Mikuláš, Vánoční a zakončení roku.

Plány na rok 2014

V roce 2014 začneme jako každý rok na jaře požární ochranou očima dětí. Potom začneme pozvolna s tréninkem požárního sportu. Během roku naplánujeme několik výletů a soustředění. A samozřejmě se zúčastníme všech soutěží pro mladé hasiče na liberecku a budeme se snažit dosáhnout v soutěžích co nejlepších výsledků.

 Od letočního března začínají tréninky, a to každé úterý od 17:00, tak neváhej a přijď i ty mezi nás !!

received_m_mid_1382042069738_e31629431c1f222873_0

Napsat komentář