Sbor dobrovolných hasičů Krásná Studánka

Sbor dobrovolných hasičů byl v Krásné Studánce založen roku 1898. V současné době máme 85 členů včetně dětí. Současný oficiální název naší dobrovolné organizace je:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Krásná Studánka

Protože je tento název příliš dlouhý, tak se zpravidla zkracuje na SH ČMS – SDH Krásná Studánka, a nebo na SDH Krásná Studánka. Právní forma našeho sboru je pobočný spolek SH ČMS. Sídlíme v požární zbrojnici v Liberci XXXI – Krásné Studánce v ul. Dětřichovská 339.

Naše činnost je zaměřená na velmi širokou oblast požární ochrany, dále pak na pořádání společenských a kulturních akcích, zajišťování asistencí a ukázek pro Statutární město Liberec a naše partnery, na práci s mládeží a zabezpečení akceschopnosti výjezdové jednotky.

Fyzicky a psychicky zdatní členové SDH Krásná Studánka jsou i členy jednotky požární ochrany (JPO) v Krásné Studánce, jejíž celý název je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liberec – Krásná Studánka , zkráceně JSDH Liberec – Krásná Studánka. Z právního hlediska je jednotka organizační složkou Statutárního města Liberec, ale činnosti a členové SDH a JSDH jsou provázané natolik, že se velmi těžko mezi oběma právními subjekty hledá jasná dělící čára. JSDH Liberec – Krásná Studánka je jednotkou kategorie JPO III/1 a jednou z 8 jednotek zřizovaných Statutárním městem Liberec.

Součástí SDH je kroužek mladých hasičů zaměřený na výchovu a vzdělávání v oblasti požární ochrany a rozvíjení i dalších praktických a sociálních dovedností, který navštěvují všechny věkové kategorie dětí i dorostenci.

Aktuální dění v SDH a jednotce můžete sledovat na našem facebooku: https://www.facebook.com/pages/category/Fire-Station/Hasi%C4%8Di-Liberec-Kr%C3%A1sn%C3%A1-Stud%C3%A1nka-189412894577510/

Pokud máte na nás nebo naše aktivity nějaké otázky, a nebo máte zájem se také zapojit a pomáhat lidem jako my, tak nás neváhejte kontaktovat.

Vaši hasiči ze Studánky 🙂