Jednotka

JSDH Liberec – Krásná Studánka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Liberec – Krásná Studánka je organizační složkou Statutárního města Liberec určená pro represivní činnost v oblasti požární ochrany, k záchranným a likvidačním pracím a k řešení dalších mimořádných událostí.

JSDH Liberec – Krásná Studánka je zařazena do kategorie JPO III/1. To znamená, že jsme jednotkou o jednom družstvu s územní působností i mimo vlastní katastr obce s výjezdem od vyhlášení poplachu do 10 minut. Dále máme speciální předurčenost na živelné pohromy – vítr, kdy jsme povoláváni k likvidaci spadlých stromů ohrožujících plynulý provoz na komunikacích, nebo ohrožující majetek a zdraví osob při větrných smrštích.

Naše jednotka momentálně čítá 23 hasičů. Velitelem jednotky je dlouholetý člen sboru Josef Hazi. V roce 2019 jednotka absolvovala 42 výjezdů. Nejčastěji vyjíždíme k technickým zásahům, požárům, k likvidaci olejových skvrn na komunikacích, k vyhledávání pohřešovaných osob v terénu atd. Kromě výjezdů jednotka zajišťuje některé kulturní a společenské akce, účastní se ukázek techniky a provádí pro Statutární město Liberec údržbu komunikací (likvidaci olejových skvrn). Členové jednotky se pravidelně schází 1 týdně v hasičské zbrojnici, kde probíhá školení, výcviky, údržba techniky, údržba budovy hasičské zbrojnice apod.

Jsme vybaveni třemi požárními automobily a to cisternovou automobilovou stříkačkou, dopravním automobilem a velitelským automobilem.

CAS 15/4600/300-S2Z Tatra Terrno

DA – L1Z Iveco Daily

VEA – L1Z VW Transporter