Mládež

Mladí hasiči SDH Krásná Studánka

Hlavní náplň kroužku mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany. Seznamování základů požární ochrany probíhá formou her a soutěží. Například jsou seznamovány s druhy hasebních látek, formami a vhodností jejich použití, dále se učí povely a signály v požární ochraně, pracovní a lezecké uzly, zdravovědu, topografii apod. Tyto dovednosti jsou užitečné nejenom v rámci požární ochrany, ale dají se využít i v civilním životě. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání přírody a vedeni k její ochraně, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a k navazování zdravých mezilidských vztahů. Nácviky s následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost. Ovšem nejvíce je baví jízda požárním autem a obsluha požární stříkačky.

Děti se scházejí zpravidla každý týden v úterý. Některé víkendy se účastní soutěží s hasičskou tématikou. Dále jezdí na výlety, účastní se akcí pro děti a mají možnost jet na letní tábor.

Informace pro případné zájemce získáte u vedoucího mládeže Jardy Gerbeje, jehož telefon naleznete v kontaktech na těchto stránkách.